برای آشنایی با استاد داود شالفروشان کافیست نگاه کوتاهی به نتایج دانش آموزان ایشان بیندازید

  • دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی انرژی دانشگاه پلی تکنیک پاریس
  • دبیر آموزشگاه های برتر مشهد با شش سال سابقه ی تدریس
  • دبیر عربی دبیرستان شهریار توس،امام رضا،یکان
  • مولف «عربیات 100»
  • دبیر رتبه های 100 کنکور